Disclaimer

Disclaimer voor engelsdebeer.com

Engels & De Beer B.V. (Kamer van Koophandel: 54027020), hierna te noemen Engels & De Beer, verleent u hierbij toegang tot  engelsdebeer.com (“de Website”) en nodigt u uit om onze website te bekijken.

Engels & De Beer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Engels & De Beer spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Engels & De Beer.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Engels & De Beer. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Engels & De Beer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Acties gelden zolang de voorraad strekt of zoals schriftelijk vastgelegd in de koopovereenkomst. 1 actie is toepasbaar. Facebookacties staan los van betrokkenheid van Facebook en kunnen worden herroepen door Engels & De Beer. Uitslagen/trekkingen kunnen worden herzien en daar kan niet over worden gecorrespondeerd.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Engels & De Beer en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Engels & De Beer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.